BrasilXport

BrasilXport Mostres Clients Contacte

BrasilXport: Art Modern Original  Decorativo


Busca les últimes tendències en pintura original? A BrasilXport seleccionem pintors iberoamericans d'èxit especialitzats en les últimes tendències, i importem col·leccions numerades a Europa e EEUU a preus molt competitius. Cada quadre és una obra única, dintre de l'estil seleccionat pels nostres clients.

Busca quelcom de diferent? Els pintors de BrasilXport no només fan colleccions exclusives en les últimes tendències, sinó que molts d'ells treballen amb tècniques i materials naturals gairebé desconeguts a Europa e EEUU: fibra de bananeira, fulles naturals esqueletizades, fulles naturals dissecades, sorra de diversos minerals, resines naturals...

Busca varietat? Tenim pintors especialitzats en: art modern, abstracte, abstracte figuratiu, orquídies, nus, indis de l'Amazones, batiks amb temes populars iberoamericans... Tot en una àmplia gamma de tons, en els quals predominen els "pastissos"  i els "cremats" per a adequar-nos a les tendències de decoració de les llars europees e americanos

Busca originalitat? Està cansat de quadres fabricats en sèrie? A BrasilXport cada quadre és una peça única d'un artista d'elevat potencial. Cada obra és signada i venem cada obra  amb un mini-curriculum del pintor amb la seva foto i signatura.


BrasilXport Mostres Clients Contacte